Thomas Järvheden mfl 171010

Stand up på restaurang Farozon, Hässleholm, 20171010 med Thomas Järvheden, Pierre Mathisson, Hanna Katsler Mölstad, Björn Mauritz, Tomas Kaminsky, Sandra Westin, Victor Wu och Joaquim Nicander.