Thomas Petersson mfl 180313

Stand up på restaurang Farozon, Hässleholm, 20180313. Medverkande komiker Joaquim Nicander, Sandra Westin, Martin Johansson, Birgitta Lowén, Johan Runow, Anders ”Andan” Dahl och Thomas Petersson. Arrrangör: SNACK

© Karolina Vohnsen